Αποτελέσματα 2017 |  Αποτελέσματα 2018

by #runO'clock * the timing application

 

verticalRUN: Distance 1.1km D+ 250m the first half of June! //  La version Noire:  Distance 3.5km D+ 300m the second half of November -  at night!!